Wij zien veel potentie bij een groot deel van de statushouders in de Gemeente Zutphen. Echter maar al te vaak gaat het proces van integratie te langzaam en komt hun waardevolle bijdrage er onvoldoende uit. Onvolwaardig participeren is onnodig frustrerend en kost onze gemeenschap bovendien direct en indirect veel geld. Om dit te minimaliseren, of nog liever te voorkomen, bieden wij integrale begeleiding aan nieuwkomers die op meerdere leefgebieden in de knel zitten.

Het doel is het opbouwen van een menswaardig en economisch zelfstandig bestaan in Zutphen. We doen dit door met een team van hands-on coaches naast de statushouder te gaan staan, waarbij de vragen en ideeën van de persoon zelf ons vertrekpunt zijn. We moedigen aan, leggen waar nodig verbindingen en gaan samen aan de slag om de creatieve en ondernemende inzet van de nieuwe Nederlander én die van onze samenleving optimaal te benutten.