Stichting High5! ziet veel potentie bij een groot deel van de statushouders in de Gemeente Zutphen. Echter maar al te vaak gaat het proces van integratie te langzaam en komt hun waardevolle bijdrage er onvoldoende uit. We bieden integrale coaching aan nieuwkomers die gemotiveerd zijn echter op meerdere leefgebieden in de knel zitten. We doen dit door met een team van hands-on coaches naast de statushouder te gaan staan. De talenten, vragen en ideeën van de persoon zelf zijn het vertrekpunt van waaruit stap voor stap een zelfstandig bestaan in onze gemeente kan worden opgebouwd.

Onze focus ligt op het in balans krijgen van de belangrijkste levensgebieden. We moedigen aan en leggen waar nodig verbindingen met ons uitgebreide netwerk van burgers, organisaties en bedrijven in de stad. Samenwerking is ons motto; we verbinden de kracht van de vele deskundigen, organisaties en ondernemers die klaar staan om te helpen, echter door de statushouder zelf niet gevonden worden. We zoeken steeds weer naar nieuwe mogelijkheden waarop de creatieve en ondernemende inzet van de nieuwe Nederlander én die van onze samenleving optimaal worden benut.