Nieuws

Impulstraject Eritrese statushouders door VNG

Januari 2019: In veel plaatsen in Nederland werd ontdekt dat de Eritrese nieuwkomers om een andere aanpak vragen. Daarom organiseerde de VNG in 2018 het impulstraject voor Eritrese statushouders. Hiervoor werden 6 gemeenten geselecteerd, waaronder de Gemeente Zutphen. Stichting High5! trok met de gemeente op en bracht vraagstukken in vanuit hun dagelijkse praktijk. Mede dankzij het impulstraject is het besef gegroeid dat sleutelpersonen in eigen taal nodig zijn om nieuwkomers goed te begeleiden. Inmiddels hebben twee inwoners de training voor sleutelpersoon bij Pharos afgerond en nu gaan ze onder begeleiding van High5! aan de slag in het veld. Hierbij wordt actief gekeken wat de sleutelpersonen zelf willen bijdragen en bij welke organisaties zij ver­volgens structureel kunnen worden ondergebracht. Lees meer, zie blz 11 en 12 »

SZW onderzoekt mogelijkheden verhogen taalniveau statushouders

Juni 2019: Onderzoekbureau Duwtje onderzocht in opdracht van het ministerie van SZW hoe wetenschappelijke gedragsinzichten inburgeraars kunnen motiveren op een hoger taalniveau in te burgeren. Zij spraken met meer dan dertig inburgeraars, meerdere eigenaren en docenten van taalscholen en andere personen werkzaam bij instanties waar asielmigranten mee te maken krijgen. Zij koppelden de praktijkverhalen aan de wetenschappelijke literatuur, om zodoende tot een stevig onderbouwd advies te komen. Stichting High5! deelde praktijkcasussen en bracht Duwtje mede in contact met de beoogde doelgroep. Lees meer »