Nieuws

Vier statushouders van High5! tekenen hun contract bij Zilt-Bikes

Februari 2021: Vanwege een nieuwe opdracht bij Zilt-Bikes waren er op korte termijn extra mensen nodig. High5! zag een kans voor hun coachees en dankzij een intense samenwerking kwamen de mannen met vlag en wimpel door hun proefperiode. Lees meer >>

In memoriam: Henrike Reef; wereldverbeteraar die vooral wilde doén

December 2020: Vol overgave zette Henrike zich in om mensen die huis en haard moesten verlaten echt te zien en welkom te heten in Zutphen. Ze stond voor hún cultuur en hún leven en zo gaf ze nieuwe bewoners in onze stad een stem. Lees meer >>

Resultaten van pilot met 15 statushouders boven verwachting

Maart 2020: Door coaching met een integrale aanpak is het Stichting High5! gelukt om bij 15 statushouders met multi-problemen, op verschillende leefgebieden positieve resultaten te boeken. Lees meer >>

SZW onderzoekt mogelijkheden verhogen taalniveau statushouders

Juni 2019: Onderzoekbureau Duwtje onderzocht in opdracht van het ministerie van SZW hoe wetenschappelijke gedragsinzichten inburgeraars kunnen motiveren op een hoger taalniveau in te burgeren. Lees meer >>

Deelname High5! aan impulstraject Eritrese statushouders door VNG

Januari 2019: In veel plaatsen in Nederland werd ontdekt dat de Eritrese nieuwkomers om een andere aanpak vragen. Daarom organiseerde de VNG in 2018 het impulstraject voor Eritrese statushouders. Lees meer >>