SZW onderzoekt mogelijkheden verhogen taalniveau statushouders

Juni 2019: Onderzoekbureau Duwtje onderzocht in opdracht van het ministerie van SZW hoe wetenschappelijke gedragsinzichten inburgeraars kunnen motiveren op een hoger taalniveau in te burgeren. Zij spraken met meer dan dertig inburgeraars, meerdere eigenaren en docenten van taalscholen en andere personen werkzaam bij instanties waar asielmigranten mee te maken krijgen. Zij koppelden de praktijkverhalen aan de wetenschappelijke literatuur, om zodoende tot een stevig onderbouwd advies te komen. Stichting High5! deelde praktijkcasussen en bracht Duwtje mede in contact met de beoogde doelgroep. Lees hier de uitkomsten van het onderzoek »