Werkwijze

We werken integraal en vanuit vertrouwen stimuleren we de autonome kracht van de Nieuwe Nederlander. We ondersteunen actief bij de diverse schakels in het proces, we denken in mogelijkheden en gaan stap voor stap naar succes. Stap voor stap groeien geeft zelfvertrouwen, innerlijke kracht en perspectief, wat zowel het individu als de samenleving ten goede komt en op langere termijn de integratie en participatie duurzaam vergroot.

Allereerst stimuleren we de zelfredzaamheid als basis om te groeien op de belangrijkste leefgebieden. Vervolgens plegen we op casus niveau waar nodig interventies met als doel de vijf leefgebieden structureel te verbeteren. We hanteren een gedegen monitoringsmodel, waarmee we pro-actief en structureel de effecten van interventies volgen, de vorderingen per leefgebied monitoren en tussentijds gerichte doelen stellen.

Aanmoedigen

Eigen kracht is leidend

Een lift geven

Helpen waar nodig

Samen ervoor gaan

De hele samenleving wordt benut