Werkwijze

De statushouder heeft voor zijn komst in Zutphen veel meegemaakt. Ze hebben veel achter zich gelaten en hun beelden en dromen moeten bijstellen. Het heeft tijd nodig om dit te verwerken en je draai te vinden in een nieuw land met andere gewoonten en een lastige nieuwe taal. We zien dagelijks dat onze nieuwe inwoners pas kunnen gaan bouwen als de cruciale levensgebieden – gezondheid, financiën, huis & wonen, familie & sociaal netwerk, werk & opleiding – meer in balans komen. Door naast hen te gaan staan stimuleren we zelfwerkzaamheid als fundament om te groeien en stap voor stap successen te behalen.

Vertrouwen als basis
Een bekend Nederlands gezegde zegt ‘vertrouwen komt te voet, en gaat te paard’. We bouwen dit vertrouwen langzaam op en koesteren het. Ons vertrekpunt is de leefwereld van de statushouder: wat houdt hem bezig, waar loopt hij tegenaan, wat gaat goed en waar moet het echt beter worden.

Integrale aanpak
Het opbouwen van een vertrouwensband en het voortdurend vinger aan de pols houden op deze vijf gebieden vormt de kern van onze werkwijze. Stap voor stap groeien geeft zelfvertrouwen, innerlijke kracht en perspectief. Dit komt zowel het individu als de samenleving ten goede.

Denken in mogelijkheden
Waar nodig doen we interventies en brengen we statushouders in contact met instanties en bedrijven. We kijken om de systemen heen: we denken in mogelijkheden, niet in wetten of organisaties. Drie stappen vooruit, twee achteruit. We doen wat werkt.

Monitoring & signalering
We hanteren een gedegen monitoringsmodel, waarmee we pro-actief de effecten van interventies en vorderingen volgen en tussentijds gerichte doelen (bij)stellen. Indien de bestaande dienstverlening onvoldoende aansluit op de praktijk trekken we aan de bel bij beleidsmakers en werken we mee aan mogelijke oplossingen.

Aanmoedigen

Eigen kracht is leidend

Een lift geven

Helpen waar nodig

Samen ervoor gaan

De hele samenleving wordt benut